Kurser

Inga fler kurser eller privata träningar är just nu aktuella för 2021. Vi avvaktar hälsoläget för Kenth och återkommer längre fram när vi vet hur det ser ut i framtiden.

Kort information kring den kursverksamhet som bedrivs:

Vi  de kurstillfällen som vi anordnar vill helst inte Kenth att det ska vara fler än för max 6 deltagare. Anledningen till det är för att alla ekipage ska få goda möjligheter till individuell träning under en kurs.

Det är möjligt att boka gruppträning med 2 till 3 ekipage när så önskas.

Kontakta Kenth via mobil 070 – 55 713 18 för att boka dessa träningar.

På gården finns möjlighet att boka en fyrbäddsstuga med självhushåll. Annat boendealternativ kan vara Berengrens Turistlägenheter i Antjärn.

I arbetet med kurserna använder jag duvor och kaniner men under tidig höst kommer det även under hösten 2021 kommer det finnas möjligheter att även träna på rapphöns.

Hur hittar Du till oss: Vi finns ca 1,5 mil söder om Härnösand i ett område som heter Häggdånger. Karta eller körbeskrivning kan bifogas till den som så önskar.

jazza