Träning av hund

I mån av tid och plats tar vi även emot hundar för träning under kortare eller längre perioder.
Kontakta Kenth för mer information via mail kenth.gustis@yahoo.se eller via mobil 070-55 713 18