Tips och tankar

Mina tankar kring träning av hund

För mig är träningen av hund något som bygger på att skapa en relation mellan mig som förare och min hund. För att relationen ska kunna bygga på tillit, ömsesidig respekt och samarbete i ett team, måste hunden ha en riktigt genomarbetad grunddressyr. För mig handlar inte arbetet med grunddressyren om något jag gör på en dressyrplan eller under ett träningspass, för mig är grunddressyren allt umgänge med hunden. Är hunden lite olydig i vardagen kommer den vara betydligt mer olydig när jag jagar med den. För mig är tajming och detaljer väldigt viktiga när jag tränar, eftersom jag vill ha signalsäkra hundar som jag kan styra med mycket små medel. Man kan tänka sig träningen som en pyramid och ingen pyramid kan stå stadigt om inte grunden är riktigt lagd. Men det handlar även om att hunden förstår vad man vill att den ska utföra och då kan man inte ta några genvägar när det gäller grunderna.
För mig bygger ledarskapet på att hunden accepterar mig som ledare och att det är jag som förare som bestämmer. Det handlar även att det ledarskapet vilar i en relation med  hunden som bygger på tillit, trygghet och tydlighet. Den dagen det är dags för jakt då vet jag också med mig att hunden är lydig och att jag kan lita på den i skarpa situationer.
Några konkreta råd kring ett gott ledarskap kan vara följande:

 • Var alltid viktig för din hund – ledare är inget man är, det är något man förtjänar.
 • Hunden gör inget som den inte tjänar på – den följer den som den själv ser att den tjänar mest på att följa – egen vinning.
 • Kommandon i rätt tonläge – kommunikation enkel och tydlig.
 • Beröm hunden på ett anpassat sätt – tajming i beröm och kommandon.
 • 95% kärlek – 5% krav och korrigering
 • Bygg allt arbete på att försöka åstadkomma glädje – samarbete – arbetsvilja

I filmsekvensen kan man se Jazza i aktion. När jag tränat henne i jaktsituationer eller jagat över henne har hon alltid varit lydig. Men när det kom till en provsituation visade hon att hennes bytesmedvetenhet var  betydligt högre än den lydnad jag trodde jag hade på henne. Så när det kom till en situation med många och för henne okända hundar så blev hon plötsligt en knallapportör, och det kom som en stor överraskning för mig. Av den anledningen är det också betydelsefullt att man beaktar hundens mentala förmåga och att jag kanske skulle ha testat henne lite mer innan det var dags för deltagande på jaktprov.

Den viktiga inkallningen

Är det något alla mina hundar måste kunna till 100% innan jag jagar med dem är att de verkligen fungerar på inkallning i alla lägen.

Ståndet

En viktig del i mitt arbete med mina hundar är att så lite som möjligt påverka hunden när den står. Här måste hunden själv få erfarenhet och rutin kring fågelarbetet för att kunna bli en riktigt bra jakthund. Den måste dessutom få möjlighet att misslyckas ett antal gånger utan att jag är där och korrigerar, för jag vet ju inte hur hunden egentligen känner doften från en tryckande fågel, hur vittringen rör sig eller om den faktiskt har löpt undan.

Även om hunden är rutinerad så kan årets första fågeltagningen ändå innebära att hunden missar exakt vart fågeln sitter. Är man då inne och korrigerar så riskerar man istället att få en hund som blir osäker.

Några korta råd kring att ge den unga hunden vilterfarenhet.
Ge den unga möjlighet att hitta fågel utan allt för stora krav på lydnaden.
Hunden behöver få lära sig olika vilts doftidentitetet.
Träna aldrig stånd på syn. Risken är att hunden även vill använda sina ögon när den står på vittring och kan då ta några steg extra för att försöka se fågeln, vilket ofta leder till att den petar upp fågeln istället.

Stanna kommandot

Det viktiga stannakommandot – det optimala målet är att hunden spontant stannar när fågel går upp

– Börja redan med valpen – lek och lustfyllt
– Ett för hårt stannakommando på en för ung eller vek hund riskera att ge tröghet.
– Stanna kommandot innebär för mig att hunden ska sätta sig.
– Lär in med röst och handtecken
– Provocera stannakommandot först när hunden verkligen förstår innebörden av kommandot.

Konsekvensen av felaktig hantering av stannakommandot
 Avancen är en tunn tråd som man balanserar på när man dresserar sin hund och risken för en trög avance finns alltid närvarande om man är för ”hård” med hunden i samband med fågel.

Några goda råd inför träning

 • Alla övningar ska vara anpassade så att det är lätt för hunden att göra rätt.
 • Planera övningen
 • Ha gärna en plan B i din träning ifall plan A inte fungerar.
 • Kravfas betyder att man successivt höjer svårighetsnivån på övningarna.
 • Variera övningarnas svårigheter så att det blir en utmaning.
 • Varje hund är en unik individ – alla har ett eget sätt i inlärningen
 • Gör hunden fel, bli inte arg. Gör hunden fel så är det inte för att ”jävlas” med dig, det är du som inte har lyckats få den att förstå vad som förväntas av den.
 • Gör hunden fel – då har man gått för fort fram och då måste man ta steg tillbaka.

Några tankar innan jakten

 • När det är dags för jakt måste all grundläggande jaktdressyr vara klar och väl befäst.
 • Hunden ska vara vältränad och i god kondition innan en dag på fjället – oftast springer hunden några mil varje jaktdag.
 • Se till att den får energitillskott under dagen och glöm inte att ofta vattna hunden.
 • Tänk på din position i förhållande till vilt och hund när du ska fälla.
 • När man har haft en fågelsituation och man ser vart fågeln har landat så hasta inte iväg i en rakt riktning mot där den landat. Välj en annan riktning istället men minns nedslagsplatsen och gå mot den men från ett annat håll och tänk då även på vindens riktning. På så sätt markerar man för hunden att man aldrig förföljer fågeln.
 • ”Apportera” gärna fågeln själv.
 • Glöm inte bort att även skytteträning innan jakten är viktig för dig som jägare.