Kennelträffar

Det finns möjlighet för kennlar att komma helger, antingen 2 eller 3 dagar, för att träffa kullsyskon eller andra hundar från samma uppfödare i kombination med träning av grundlydnad, stadga och lugn i flog. Kontakta Kenth för mer information.